post

Ny bestyrelse klar til 2019

Ved den ekstraordinære generalforsamling 18. december blev der valgt en ny bestyrelse for Copenhagen Tomahawks. Bestyrelsen vil det kommende år bestå af følgende:
Gitte Martinsen (formand)
Tim Slumstrup Aunkilde (næstformand)
Ken Wedel Christensen (kasserer)
Alexander Nicolaou
Daniel Neshcayen
Louise Ibsen
Martin Rambusch Jakobsen
Sabine Stengaard
Tina Warnock

Suppleanter:
Mischa Olin
Sabrina Knudsen

Desuden blev Camilla Salling Nielsen genvalgt som revisor.

Bestyrelsen holder første møde primo januar, hvor den bl.a. fordeler udvalgsposter og fortsætter planlægningen af sæsonen 2019.