Bliv frivillig

Hjælp din klub

Alt for mange spillere vælger at pensionere sig selv og afskære sig fuldstændig fra sporten. Det er rigtig ærgerligt, fordi mange har en viden og en erfaring, som de tager med sig, hvor de i stedet kunne være en del af udviklingen og styrke sporten ved at bidrage til løsning af nogle af de mange opgaver, klubberne står over for. Nedenfor ser du nogle af de opgaver, som alle football-klubber kan bruge hjælp til.

Hjælper til hjemmekampe
Til hjemmekampe har vi altid behov for hjælp. Der er mange opgaver, som skal løses. Til kampe i National Ligaen skal der opstilles stillads, og banen skal gøres klar med diverse baneudstyr. Desuden skal der tændes op i grillen, så der gennem kampen kan sælges varme pølser med brød. Efter kampen skal alt pakkes ned og banen ryddes. Dette kræver ikke stor ekspertise, men er ikke desto mindre en yderst værdsat hjælp.

Equipment manager
En uundværlig del af en football-klub er, at der er styr på klubbens udstyr, som bruges til udlån. Her kræves heller ikke den store viden om football, men det er en fordel at have hænderne ordenligt skruet på. Hjelme og shoulderpads går i stykker og mister nogle smådele. Det er equipment managerens opgave at der er reservedele til klubbens låneudstyr. Desuden kan du være en uvurderlig hjælp til at holde styr på containeren, hvor klubbens udstyr opbevares.

Dommer
Der er altid brug for gode dommere. Som dommer med licens får man et vederlag, der fastsættes af DAFF. I 2019 er godtgørelsen kr. 320,00. Man kan opnå dommerlicens ved at deltage i kurser, som udbydes af DAFF i marts måned. Klubberne har stor glæde af dedikerede dommere, som ønsker at dygtiggøre sig. At være ude og dømme sammen med andre dommere, som ønsker at dømme og som ser det som en fritidsaktivitet, er en fornøjelse og giver som oftest gode og varende kammeratskaber. Hvis du stadig er aktiv spiller, har du stor fordel af også at være dommer, da du får et indgående kendskab til alle reglerne i sporten.

Skribent, grafiker, redaktør
At skrive artikler til hjemmeside og klubbens facebookside er en opgave, som ofte er noget overset, men som har stor betydning for at vise klubbens ansigt udadtil. Du er på denne måde med til at gøre klubben og sporten synlig. I disse år har sporten brug for at være synlig og her er klubbens hjemmeside og sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram en helt nødvendig kommunikationskanal, som du kan være med til at understøtte.

Det kan også handle om tekster til flyers eller plakater. Forældre til nye spillere i ungdomsrækkerne står ofte med en lang række spørgsmål om sporten og om spillernes sikkerhed, som de har brug for at få besvaret, og du kan være med til at forme budskaberne til disse ”nye” tilskuere modtager og på denne måde være med til at fremme sporten.  Mange klubber kører mere eller mindre velorganiserede kampagner for at tiltrække nye spillere og ved særlige arrangementer som fx Rookie Day er der behov for, at der udarbejdes materiale rettet mod offentligheden.

Eventmanager
En række forskellige events så som Rookie Day, skolebesøg, virksomhedsarrangementer, polterabend mm. er blot nogle af de arrangementer, der indgår i klubbernes planlægning. Her tager du imod mange som møder sporten for første gang. Det er en festlig oplevelse og du vil med din indgang til sporten kunne bibringe andre en entusiasmen og en unik oplevelse de sent vil glemme.

Trænere
Trænergerningen kræver naturligvis en viden, interesse og entusiasme for sporten. Både på senior- og juniorniveau er der brug for hjælp. Rigtig mange klubber vil gerne have hjælp til at gøre deres spillere bedre og opgaverne som trænerne løser, er mange. Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal påtage sig rollen som head coach, hvis du ikke er parat til det, men kommer du med en vilje til at lytte og lære af de mere erfarne trænere, kan de fleste klubber finde plads til dig som træner.  Hertil kommer at der i dag findes en række kurser, som udbydes af DAFF rettet mod trænerne.

Holdleder
Som holdleder er der mange store og små opgaver, hvor man deltager i arbejdet og aflaster både trænere og spillere. Det kræver ikke den store football-viden. Det handler for de fleste hold om at planlægge, hvem der vasker tøj, tager frugt med eller planlægger transport i forbindelse med udekampe. Som holdleder bliver du en central og værdsat del af holdet, der arbejder tæt sammen med holdets trænere.

Fysioterapeut/medic
Amerikansk fodbold er en sport med fuld knald på. Derfor opstår der sommetider skader af større eller mindre art. Ofte kan skaderne klares med is og hvile. Som medic/fysioterapeut er du med til kampe, og kan akutbehandle småskader, som f.eks. kræver forbinding eller lignende. Du kan også vurdere, om en spiller har slået hovedet så voldsomt at det har forårsaget en hjernerystelse, som kræver særlige forholdsregler. Du kan også indgå i det forebyggende arbejde og lægge forbindinger inden kampe.

Bestyrelse
Bestyrelsesarbejdet handler om at sætte rammerne for klubbens aktiviteter. Det er en nødvendig del af en klubs fundament og her er der altid brug for dygtige folk. Du kan være med til at skabe rammerne for sporten i fremtiden. Arbejdsbyrden er meget varierende. I Tomahawks består bestyrelsen af op til otte personer, som vælges ved foreningens generalforsamling. Bestyrelsen mødes ca. én gang om måneden. Hertil kommer suppleanter og revisorer, som har mulighed for at deltage i bestyrelsens arbejde og får alle informationer på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, men hvor der ikke er et krav om at man deltager i bestyrelsens møder.

Sponsor
Arbejdet med at skaffe sponsorer er helt nødvendig for at klubbens økonomiske muligheder og udvikling. Det kan handle om at udarbejde sponsormateriale eller simpelthen gå ud og opsøge potentielle sponsorer.

At arbejde for at få sponsorer til klubberne eller at være sponsor behøver ikke at handle om de store beløb. Selvfølgelig vil klubberne være glade for de store sponsorer, men mindre har også ret. Det kan handle om de mere organiserede sponsorater enten i form af ”pengegaver”, men oftere i form af ydelser i form af gratis arbejde ydelser mod annoncering på klubbens hjemmeside eller på banen eller måske på spillernes trøjer – mulighederne er mange og det er kun fantasien, der sætter grænser.