post

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære spillere, forældre, støttemedlemmer og passive medlemmer i Copenhagen Tomahawks

Ved klubbens ordinære generalforsamling, som blev afholdt tirsdag d. 12. november 2019, blev der ikke godkendt et budget. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, så der kan godkendes et budget for foreningen. Vedhæftet finder du indkaldelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes mandag d. 20. januar, kl. 18.00-21:00 i Valbyhallens Mødelokale, Julius Andersens Vej 3, 2450 København SV.

Såfremt du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. En opdateret dagsorden, indkomne forslag samt budgetforslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Cph Tomahawks

Opdateret:
Endelig dagsorden
Forslag til budget
Forslag til vedtægtsændringer
Forslag til opdateret arbejdsdokument