post

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære spillere, forældre, støttemedlemmer og passive medlemmer i Copenhagen Tomahawks

Det er blevet tid til afholdelse af generalforsamling i Copenhagen Tomahawks. Vedhæftet finder du indkaldelsen.
Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 11. november, kl. 18.00. BK Frems Cafe, Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV.

Såfremt du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. En opdateret dagsorden, indkomne forslag samt revideret regnskab og bestyrelsens budgetforslag sendes ud til alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle der vil deltage til generalforsamlingen, bedes hurtigst muligt melde dette til formanden (telefon, messenger, formand@tomahawks.dk), gerne senest d. 2/11, da vi skal sikre at lokalet vi bruger, er stort nok til alle. Bemærk at dette ikke er et krav, men vil hjælpe bestyrelsen med at sikre plads til alle jf. gældende retningslinjer.
Der gælder krav om min. 2 m2 pr. deltager, hvis alle deltagere i al væsentlighed er siddende. Ligeledes gælder alle sædvanlige retningslinjer for deltagelse.

  • Kom ikke hvis man er sløj eller syg
  • Føler man sig syg eller sløj under generalforsamlingen, skal man straks gå hjem
  • Man kommer kun hvis man har været frisk og symptomfri i 48 timer
  • Man kommer ikke, hvis man bor sammen med eller har været i kontakt med en, som har symptomer på Covid-19 eller er testet positiv
  • Hvis man bor sammen med en eller har nær familie, der er i risikogruppen, skal man overveje nøje, om man skal komme

Opdaterede dokumenter:

Indkaldelse til generalforsamling 2020 – Cph Tomahawks

Endelig dagsorden

Årsregnskab 2019-2020

Forslag til budget 2020-2021

Forslag til vedtægtsændringer

Arbejdsopgaver i Tomahawks 2021