Forældre i Tomahawks

Copenhagen Tomahawks er en idrætsforening. Ligesom i alle andre foreninger, kræver det en indsats fra både medlemmer og deres forældre at holde foreningen i gang. Som forældre i Tomahawks har derfor en masse opgaver, som sagtens kan løses af medlemmerne og deres forældre. Desuden har vi forventninger til forældres ansvar og opgaver – særligt når det gælder de yngste hold. Rådene er inspireret af Danmarks Idrætsforbunds vejledninger.

1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din søn eller datter.
3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham under kampen.
5. Se på dommerne som vejledere – kritiser ikke deres afgørelser.
6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement.
10.Tænk på, at dit barn spiller amerikansk fodbold – ikke dig!