post

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Der indkaldes til generalforsamling for Copenhagen Tomahawks til afholdelse torsdag d. 19. november 2015 kl. 18.00 i Bevægelseshuset Fremad Valby, Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV.

I henhold til foreningens vedtægter ser dagsordenen ud som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskabet og budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand og kasserer
  2. Valg af seks øvrige bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af suppleanter
 6. Valg af revisorer
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Har et medlem forslag, kan dette sendes skriftligt til Martin Rambusch Jakobsen på formand@tomahawks.dk. Forslaget skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 5. november.
Alle indkomne forslag samt revideret regnskab udsendes til alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. 12. november.