post

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kære spillere, forældre, støttemedlemmer og passive medlemmer i Copenhagen Tomahawks

Det er blevet tid til afholdelse af generalforsamling i Copenhagen Tomahawks. Vedhæftet finder du indkaldelsen.
Generalforsamlingen afholdes torsdag 29. november, kl. 18.00 i Valbyhallens Mødelokale, Julius Andersens Vej 3, 2450 København SV.
Såfremt du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. En opdateret dagsorden, indkomne forslag samt revideret regnskab sendes ud til alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.
Hvis du overvejer at opstille til bestyrelsen, men kunne tænke dig at vide mere, om opgaverne, har vi udarbejdet en arbejdsbeskrivelse af de gængse opgaver. Arbejdsbeskrivelsen kan findes i alle klubbens grupper på Facebook eller rekvireres ved at skrive til formand@tomahawks.dk.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2018 – Cph Tomahawks