post

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Kære spillere, forældre, støttemedlemmer og passive medlemmer i Copenhagen Tomahawks

Det er blevet tid til afholdelse af generalforsamling i Copenhagen Tomahawks. Vedhæftet finder du indkaldelsen.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 12. november, kl. 18.00-21:00 i Valbyhallens Mødelokale, Julius Andersens Vej 3, 2450 København SV.
Såfremt du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. En opdateret dagsorden, indkomne forslag samt revideret regnskab offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen.
Hvis du overvejer at opstille til bestyrelsen, men kunne tænke dig at vide mere, om opgaverne, har vi udarbejdet en arbejdsbeskrivelse af de gængse opgaver. Arbejdsbeskrivelsen kan også findes vedhæftet her.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2019 – Cph Tomahawks
Stillingsbeskrivelser – Bestyrelsen

Opdateret:
Der er ingen ændringer til den udsendte dagsorden.
Revideret årsregnskab
Forslag til vedtægtsændringer. Forslagsstiller:Bestyrelsen (ingen yderligere forslag modtaget)