Touchdown for velgørenhed

Touchdowns for velgørenhed

Motivation
Copenhagen Tomahawks vil gerne lave et sponsorsamarbejde, der samtidig støtter en velgørende organisation. Derfor vil vi gerne starte et program der hedder ”Touchdowns for velgørenhed”, hvor virksomheder på samme tid kan støtte en velgørende organisation og idrætslivet i form af Copenhagen Tomahawks.

Hvilken velgørenhed
Den velgørende organisation vælges af den enkelte sponsor, og det kan derfor godt være flere forskellige velgørende organisationer der støttes.

Promovering af sponsorer og selve programmet
Copenhagen Tomahawks AFC vil løbende informere om ”Touchdowns for velgørenhed” på sin hjemmeside, både i form af nyheder, i kampreferater og via et fast element på forsiden. Der kan desuden opstilles bandereklamer ved banen i forbindelse med kampe, hvis sponsoren leverer disse. Der kan både opstilles en bandereklame, der fortæller om ”Touchdowns for velgørenhed” og sponsoren/sponsorerne og en bandereklame udelukkende med sponsorens navn/budskab hvis det ønskes, dvs. to bandereklamer pr. sponsor. Sponsoren kan desuden anvende Copenhagen Tomahawks’ navn og logo til omtale af sponsoratet.

Sponsoratets størrelse Ideen er at sponsoratets størrelse – og dermed også størrelsen af støtten til den velgørende organisation – fastsættes ud fra hvordan Copenhagen Tomahawks klarer sig i løbet af sæsonen. Jo flere point Copenhagen Tomahawks scorer, jo flere penge gives der til velgørenhed.

For hvert point Copenhagen Tomahawks’s hold scorer, giver sponsoren 12,50 kr. til velgørenhed og 12,50 kr. til Copenhagen Tomahawks .Der kan naturligvis aftales en øvre budgetgrænse for den enkelte sponsor, så der er en begrænsning, såfremt vores sæson skulle gå bedre end forventet eller man kan vælge at man kun vil ”følge” et hold.

I 2013 scorede Copenhagen Tomahawks’s hold scorede således og ville betyde følgende sponsorat:

 

 

 

 

 

 

Ønskes yderligere information:

Kontakt Erik Andreasen

Gå til siden – [popup url=”http://tomahawks.dk/anden-kontakt/” height=”1500″ width=”1500″]anden kontakt[/popup]